Kinesitherapie

Kinesitherapie

Wij gaan voor een compleet herstel!

Maak kennis met Alex

Ik heb in mijn meer dan 30-jarige loopbaan de kinesitherapie in al zijn aspecten heel erg zien evolueren. Van ‘masseur’ naar revalidatiecoach, van symptomatische behandeling naar holistisch werken. In het huidige behandelplan staat de oorzaak als bron van de klacht centraal alsook een totaalaanpak.

Maar wat nog het meest veranderde, is de verwachting van de patiënt van een compleet herstel en dit op een zo kort mogelijke tijdspanne. Dit betekent zo weinig mogelijk behandelingen. Hier is de huidige evolutie van de nomenclatuur omtrent de terugbetaling van de kinesitherapie niet vreemd aan. We zien namelijk een duidelijke tendens dat er steeds minder behandelingen zullen terugbetaald worden van het RIZIV uit. Om op deze tendens te anticiperen, hebben we in onze praktijk geïnvesteerd in kennis en niet onbelangrijk in moderne technologie.

Corporella_c_The-Fresh-Light-041-1-e1529672707702-2.jpg
Corporella-shoot-II_c_The-Fresh-Light_210.jpeg
IMG_E43A159F01E0-1

Algemene kinesitherapie

Allerhande klassieke kinesitherapeutische handelingen zoals massagetechnieken, gewrichten mobiliseren elektrotherapie, relaxatie, warmte en koude applicatie,… De hoofddoelstelling ligt hoofdzakelijk in het verminderen van symptomen zoals pijn en zwelling bij zeer uiteenlopende aandoeningen.

Vaak worden deze technieken als voorbereiding of als nabehandeling toegepast bij (sport)revalidatie en aetiopathie.

Indiba Activ

Indiba is een innoverend, baanbrekend toestel dat werkt met een constante radiofrequente stroom van 448 KHz.

Indiba wordt gebruikt tijdens manueel therapeutische handelingen en oefentherapie. Hierdoor wordt de werking van onze handen “versterkt”.

Naargelang de intensiteit van de RF beogen we 3 doelstellingen nl. een cellulaire bio-stimulatie, een vascularisatie (micro-circulatie) of een hyperactivatie.

Bij de bio-stimulatie verandert de doorlaatbaarheid van het celmembraam. Hierdoor verhoogt de stofwisseling van de cel, verhoogt de zuurstofopname met versneld weefselherstel tot gevolg. We zien een duidelijke vermindering van zwelling en pijndemping. Deze intensiteit wordt vooral gebruikt in acute fase.

Bij vascularisatie (doorbloeding) intensiteit beogen we een opengaan van de kleine bloedvaatjes. We zien een verhoging van zuurstofaanvoer en een verbetering van de afvoer van zuurstofarm bloed en lymfevocht. Hierdoor voorzien we het weefsel van de nodige elementen om zichzelf te herstellen. Deze intensiteit wordt vooral gebruikt in subacute fase.

Bij de hyperactivatie krijgen we een grote temperatuurstijging. Hierdoor wordt de bindweefselstructuur van het weefsel gereorganiseerd en gaan we littekenweefsel vorming minderen. Deze intensiteit wordt vooral bij chronische letsels gebruikt.

Het resultaat is een duidelijke versnelling van het natuurlijk herstelproces en pijndemping vanaf de eerste behandeling. Dus er zijn minder behandelingen nodig.

Concreet wordt Indiba (de actieve elektrode) gehanteerd TIJDENS manueel therapeutische handelingen en TIJDENS actieve oefentherapie. Zo bereiken onze handen een groter effect. Indiba wordt dus gebruikt tijdens een manuele massage , tijdens manuele tractie , tijdens actieve spieroefeningen en stretching.

Indiba wordt in ons centrum ook toegepast met speciaal ontworpen myofasciale tools,nl. de Indiba Fascia Technique.

Corporella_c_The-Fresh-Light-047-2-768x512-1.jpg
physiotherapy-2021-09-01-14-50-36-utc-1.jpg

Aetiopathische – manuele therapie

Dit is een therapievorm om de laesionele oorzaak in de structuur van het lichaam op te sporen. Dit wil zeggen dat we met deze manuele technieken de oorzaak van het lichamelijke overbelastingsletsel gaan achterhalen en behandelen. Vaak gebeurt het dat de oorzaak op een andere plaats ligt dan de plaats van de pijnklacht (bv. nekproblemen die op lange termijn een tenniselleboog doen ontstaan). Het grote voordeel van deze therapievorm is dat de patiënt veel minder recidieven ondervindt van zijn blessure. Door deze manier van behandelen kunnen veel chronische rugklachten verholpen worden.

Deze therapievorm wordt gecombineerd met algemene kinesitherapeutische technieken, Indiba Activ, Indiba Fascia, myofasciale tools en dry needling. Dit ter voorbereiding of als nabehandeling bij een deblokkagetechniek.

Myofasciale therapie

Myofasciale therapie behandelt pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren. In deze spieren ontwikkelen zich pijnpunten, triggerpunten genoemd, die pijnen veroorzaken met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone. Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord en bestreden worden met specifieke technieken: dry needling, stretching, warmte, …

Triggerpunten: 

Een triggerpunt is een verkrampte plaats in een spier dat naast lokale drukpijn ook vaak gerefereerde pijn in een bepaalde zone veroorzaakt. Er kunnen ook bewegingsbeperkingen van bijbehorende gewrichten aanwezig zijn. Deze triggerpunten kunnen op verschillende manieren ontstaan: acuut door een verkeerde beweging of ongeval, chronisch door een langdurig verkeerde houding, overbelasting of blessures bij sporters, …

myofascial-release-of-patellar-tendon-by-osteopath-2022-11-08-11-01-21-utc-1.jpg
hands-of-physiotherapist-doing-a-dry-needling-2021-08-28-17-04-18-utc-1.jpg

Dry needling

Dry needling is een specifieke myofasciale behandelmethode waarbij een zeer dunne naald in huid en spieren wordt gestoken. De techniek is effectief voor de behandeling van myofasciale pijnen en triggerpunten. Het is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur. ‘Dry’ wil zeggen dat er niets geïnjecteerd wordt, er wordt alleen geprikt in het triggerpunt.

Myofasciale Tools: Ergon® IASTM Technique

Ergon IASTM Technique is een innovatieve therapeutische behandelmethode voor neuro-musculoskeletale pathologieën. Met behulp van speciaal ontworpen klinische instrumenten worden het littekenweefsel en de fasciale beperkingen in zachte weefsels (spieren, gewrichtsbanden, pezen, fascia en zenuwen) behandeld. Het is gebaseerd op de theorie van myofasciale meridianen (Thomas Myers, Ida Rolf). De ERGON Soft Tissue Technique wordt toegepast op specifieke punten met weefselrestricties en fasciale verklevingen langs de fasciale meridianen. Wanneer deze zijn opgeheven verbetert de functionaliteit na een aantal behandelingen.

Corporella-shoot-II_c_The-Fresh-Light_231-768x512-1.jpg
kine

(Sport)revalidatie

Bij de (sport)revalidatie laten we vooral de patiënt zelf actief  bewegen, oefenen en aangepast sporten, volgens de individuele specifieke professionele, sportieve en sociale noden van de patiënt. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van het letsel, mate van herstel, fysieke mogelijkheden zowel voor als tijdens de revalidatie en de fysieke noden van de patiënt. Frequent wordt gebruik gemaakt van hartslagmeters en bloeddrukmeter om de patiënt te vrijwaren van overtraining of ondertraining.

Door het specifiek oefenen van het lichaam gaan we er voor zorgen dat we stabiliteit, kracht, lenigheid, kortom de juiste functionaliteit creëren om te kunnen weerstaan aan de dagelijkse actieve maar zeker ook passieve (bv. zittend werk) belasting van ons gestel. Zo kunnen we zorgen dat we niet hervallen in het oude verkeerde belastingspatroon. En zo het hervallen in de oude klachten te vermijden.

Taping

Klassiek

Bij klassieke taping maken we gebruik van elastische en niet-elastische tape om een bewegingsbeperking in een gewricht te bereiken. Dit wordt zowel preventief als na traumata toegepast.

Kinesiotape

Bij kinesiotape wordt het fysiologisch bewegen ondersteund, waardoor het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd. Anders gezegd, de kinesiotape ondersteunt precies dat wat het lichaam onder optimale omstandigheden zelf zou doen. Deze techniek wordt veel toegepast bij peesontstekingen en spierletsels.

Phiten Tape

“Phiten” is een gamma titaniumhoudende producten afkomstig uit Japan.

Deze producten helpen het stabiliseren van de bio-elektrische stroom in het menselijk lichaam. Door ontwrichting van deze bio-electrische stroom zijn spieren vaak verkrampt, wat pijnsignalen afgeeft. Door het gebruik van Phiten producten, ontspannen de spieren en verbetert de bloedsomloop waardoor de pijn vermindert en zelfs verdwijnt.

Deze tape bevat gecarbonieseerde titanium, gedrukt op de pleister. Mag overal op het lichaam aangebracht worden. Deze tape mag 2 tot 3 dagen op het lichaam blijven zitten en kan ook onder de douche gebruikt worden. Te gebruiken voor allerlei spierklachten.

b14-768x722-1.jpg
Corporella-shoot-II_c_The-Fresh-Light_235.jpeg

EasyFlossing

De Flossband therapie, afkomstig uit de topsport en sporttherapie, wordt inmiddels ook toegepast in de algemene fysiotherapie. De methode werd geïntroduceerd door dr. Kelly Starrett, fysiotherapeut en sporttrainer in Amerika. Maar inmiddels wordt flossing gebruikt door fysiotherapeuten bij diverse klachten.

Flossing is een behandeltechniek die bedoeld is om gewrichten, spieren en fascia te mobiliseren. Het doel is reductie van pijnklachten, verminderen van zwelling en hematomen, verminderen van verklevingen om tot sneller herstel te komen in de therapie en het weefsel in het algemeen. Zo kan deze behandelmethode ingezet worden bij tal van klachten, zoals postoperatieve of traumatische zwellingen, bewegingsbeperkingen, maar zeker bij sporters die sneller willen herstellen of beter presteren. EasyFlossing is zeer goed te combineren met andere behandelmodaliteiten.

Huisbezoeken

Deze dienstverlening wordt enkel aangeboden in geval van bedlegerigheid, immobiliteit en voor de opstart van een post-operatieve revalidatie. Van zodra u mobiel genoeg bent, behandelen wij u graag verder in onze praktijk, waar de revalidatiemogelijkheden uitgebreider zijn.

Verhuring Artromot®-K1

Wat is artromot?

De Artromot®-K is een gemotoriseerde bewegingsslede voor continue passieve beweging (Continuous Passive Motion = CPM) van het knie- en heupgewricht. Dit is een belangrijke aanvulling op de medisch-therapeutische behandeling omdat het toestel thuis bij de patiënt kan gebruikt worden.

De bewegingstherapie met de bewegingsslede Artromot®-K is voornamelijk bedoeld om schadelijke effecten door immobilisatie te voorkomen. De therapie bevordert tevens het snel terugkrijgen van een pijnvrije bewegelijkheid van het gewricht (ROM) evenals een snel genezingsproces met een goed functioneel resultaat.

De bewegingsslede is geschikt voor de behandeling van de meest voorkomende letsels van het knie- en heupgewricht, postoperatieve aandoeningen en gewrichtsaandoeningen, bijvoorbeeld: Gewrichtverstuikingen, Totale knie- en heupprothesen, Arthroscopieën van binnenste en buitenste meniscus, Kruisbandplastieken of kruisbandreconstructies

 Praktisch

De Artromot®-K wordt op weekbasis verhuurd, in combinatie met kinesitherapiebehandelingen die voorgeschreven zijn door de behandelende arts of huisarts. Deze combinatie is essentieel om de revalidatie heel correct te kunnen opvolgen.

Kostprijs: € 80.00 per week

Waarborg: € 100.00

De Artromot®-K wordt aan huis geleverd, geïnstalleerd en aangepast aan de noden van de patiënt,  uiteraard met de nodige uitleg en handleiding. Het toestel wordt terug opgehaald wanneer de mobilisatie niet meer nodig is.

Maak een online kinesitherapie afspraak

Meer info over kinesitherapie?

Via onderstaand formulier neem je gemakkelijk contact op met ons.
Corporella